Privacy

Recensies

4
De handschoenen hebben een goede pasvorm en zijn werkelijk heerlijk warm, een aanrader... - Lees verder

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. Deze ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) wordt op z’n Engels ook wel de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd. De GDPR vervangt de huidige Nederlandse wetgeving, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Met deze Europese regelgeving wordt de privacywetgeving in alle Europese landen nagenoeg gelijk getrokken.

Wat betekent deze wet voor u als klant van Woollies?  

Woollies biedt on-line verschillende producten aan via www.woollies.nl. Voor die producten heeft Woollies informatie van u, als klant van Woollies, nodig. Woollies is transparant over de persoonsgegevens die worden verwerkt als u een artikel koopt in de webwinkel. Hieronder leest u wat er met uw persoons- gegevens gebeurt. Ook informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen. 

Woollies verwerkt alleen persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Dat betekent dat Woollies alleen persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het maken, betalen en bezorgen van een aankoop/bestelling. Denk hierbij aan: 

  1. Naam
  2. Adres
  3. E-mailadres
  4. Bestelling (artikel, maat en kleur)
  5. IP-adres
  6. Betalingsgegevens

Gebruik e-mailadres  

Woollies mag een e-mailadres ongevraagd gebruiken om klanten af en toe op de hoogte te brengen over artikelen uit de collectie. Daarnaast verzendt Woollies af en toe een digitale Nieuwsbrief. Woollies vraagt expliciet om toestemming van de klant om uitsluitend de Nieuwsbrief te verzenden. Als een klant niet langer e-mailberichten – anders dan direct betrekking hebbende op een bestelling – en/of Nieuwsbrief van Woollies wil ontvangen, dan kan de klant dit doorgeven via het contactformulier. Het e-mailadres van de klant wordt dan uit het klantbestand en/of Nieuwsbrief e-mailadressenbestand verwijderd. 

Cookies

Woollies kan de door u ingevulde gegevens gebruiken om haar producten beter op de wensen van klanten af te stemmen. Woollies geeft op geen enkele manier persoonsgegevens door aan derden, indien die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst! Woollies kan cookies toepassen om u als bezoeker makkelijker te herkennen en de navigatie door de Woollies te vereenvoudigen. Met acceptatie van de algemene voorwaarden geeft u ook toestemming voor de toepassing van cookies.

Delen persoonsgegevens met derden  

Persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met leveranciers / business partners van Woollies, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, die de klant is  aangegaan met Woollies. Zo zal een adres worden gedeeld met de pakketbezorger, zoals Post NL of Bpost. Daarnaast worden betalingsgegevens gedeeld met de bank of de betalingsprovider om de betaling aan Woollies uit te voeren. En de gegevens van een bestelling worden bewaard op de server van de hostingleverancier. Zonder deze doorgifte van persoonsgegevens zou er geen aankoop en levering van een bestelling tot stand komen. Uw gegevens worden pas bekend bij de desbetreffende leverancier / business partner van Woollies op het moment dat Woollies van die diensten gebruik maakt. Indien Woollies gebruik maakt van diensten van leveranciers / business partners van Woollies gelden op dat moment de AVG-bepalingen van die partner op het gebied van privacy. Woollies geeft op geen enkele manier persoonsgegevens door aan derden, indien die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst! 

Corrrectie, verwijdering en opvragen van gegevens  

Een klant kan zijn/haar eigen persoonsgegevens (laten) inzien, corrigeren en verwijderen. Een klant kan dit zelf doen door in te loggen op zijn/haar Woollies account. Een andere mogelijkheid is een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens sturen aan Woollies via het contactformulier. Daarnaast is het mogelijk om data op te vragen. Ook dit verzoek kan worden aangevraagd via het contactformulier. De persoonsgegevens worden dan binnen een maand door middel van een Excelbestand aan de klant verzonden. 

Bewaartermijnen  

Woollies bewaart de persoonsgegevens, zolang een klant een account heeft. Een klant kan altijd zijn account zelf verwijderen, ook als het wachtwoord is verlopen. Een nieuw wachtwoord is makkelijk aan te vragen tijdens de inlogprocedure. Als een klant zijn account verwijdert, dan worden de gegevens hiervan daadwerkelijk binnen 1 maand verwijderd. Dit geldt niet voor gegevens, die Woollies vanwege een wettelijke verplichting langer dient te bewaren. Denk hierbij aan facturen.

Verwerkingsregister

Woollies verwerkt structureel persoonsgegevens en is daarom verplicht duidelijk in kaart te brengen welke stromen van persoonsgegevens er binnenkomen en welke eruit gaan. Die stromen zijn vastgelegd in een zogenaamd verwerkingsregister. Hierin staan onder andere welke persoonsgegevens worden verzameld, wat het doel is van de gegevensverzameling, welke interne en externe partijen met de gegevens werken, welke beveiligingsmaatregelen er zijn genomen, de bewaartermijn etc. 

Datalek, procedure en meldingsplicht 

Woollies neemt uiteraard beveiligingsmaatregelen om een datalek te voorkomen. Woollies werkt al jarenlang samen met een deskundige en betrouwbare website developer en hosting provider. De beveiliging van de website wordt regelmatig ge-updated. 

Sinds 1 januari 2016 zijn alle organisaties verplicht om datalekken te melden bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Als er onverhoopt een datalek plaatsvindt, dan heeft Woollies een duidelijke procedure opgesteld, die in werking treedt. Woollies zal conform deze procedure en regels het datalek melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Privacy "awareness"  

Woollies houdt in het kader van ‘Privacy by design’ en ‘Privacy by default’  rekening met gegevensbeveiliging en privacy-instellingen van haar klanten bij toekomstige ontwikkelprocessen van de webwinkel. Daarom houdt Woollies zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

Contact met Woollies

Woollies is gevestigd aan de Mr. van Hasseltlaan 10-2, postcode 7316DM in Apeldoorn. Woollies staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Apeldoorn onder nummer 72537442. Het btw-nummer is 100335536B01. Het e-mailadres en telefoonnummer vindt u op het contactformulier.

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u nog een vraag of een opmerking over de verwerking van uw persoonsgegevens door Woollies? Neem dan contact op via het contactformulier. Ik beantwoord graag uw vragen. 

Met vriendelijke groet,

Reinier